Bezwarunkowa Gwarancja Roczna

REGULAMIN PROMOCJI

„BEZWARUNKOWEJ GWARANCJI ROCZNEJ”

 

Regulamin określa zasady organizacji i prowadzenia promocji „Bezwarunkowej Gwarancji Rocznej” („Promocja”).

 1. Ogólne informacje o Promocji
  • Promocja jest prowadzona w terminie od dnia 1 lipca 2021 r. do dnia 30 czerwca 2022 r. włącznie.
  • Z Promocji może skorzystać konsument, który w czasie trwania Promocji zakupi w Salonie optycznym określonym w pkt. 2.2. poniżej kompletną parę okularów korekcyjnych, o których mowa w pkt. 3 poniżej.
  • Z Promocji nie mogą skorzystać konsumenci ubiegający się o refundację z Narodowego Funduszu Zdrowia na zakup Soczewek lub Okularów.

 

 1. Organizator, miejsce prowadzenia Promocji
  • Organizatorem Promocji jest
   • Luxottica Poland sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Królowej Jadwigi 192, 30-212 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000015788, NIP: 676-218-71-58, REGON: 356304046 („Luxottica”) oraz
   • Essilor Polonia sp. z o.o. przy ulicy Annopol 17, 03-236 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000120470, NIP: 634-012-58-44, REGON: 271008247 („Essilor”).
  • Promocja jest oferowana za pośrednictwem salonów optycznych „Optyk Studio 1242” należących do Pana Rafała Alexandrowicza prowadzącego działalność pod firmą Alex Rafał Alexandrowicz, pod adresem Baranowo, ul. Letniskowa, nr 7, 620-81 Przeźmierowo, NIP: 777-177-26-61, REGON: 630767870 („Salony optyczny”).
  • Promocja może być dostępna u innych autoryzowanych sprzedawców Opraw okularowych i Soczewek. Inni sprzedawcy mogą oferować Promocję na odmiennych warunkach.

 

 1. Zasady Promocji
  • W ramach Promocji konsumentowi nabywającemu w Salonie optycznym Oprawy okularowe wybranych marek Luxottica (pkt. 3.2. poniżej) oraz Soczewki Essilor (pkt. 3.3. poniżej), udzielana jest przez Luxottica i Essilor dodatkowa, nieodpłatna Bezwarunkowa Gwarancja Roczna.
  • Marki opraw okularowych objęte Promocją są następujące: BURBERRY, BVLGARI, DOLCE & GABBANA, GIORGIO ARMANI, MIU MIU, OLIVER PEOPLES, PERSOL, PRADA, PRADA LINEA ROSSA, STARCK, VALENTINO, VERSACE („Oprawy okularowe”).
  • Promocją objęte są soczewki okularowe produkcji Essilor, takie jak Varilux, Eyezen, Transitions, EPS które zostaną zamontowane w Oprawach okularowych („Soczewki”).
  • Promocja nie ma zastosowania do szkieł korekcyjnych lub okularów podlegających refundacji z Narodowego Funduszu Zdrowia.

 

 1. Bezwarunkowa Gwarancja Roczna
  • Bezwarunkowa Gwarancja Roczna jest to zobowiązanie gwarancyjne (art. 577 kodeksu cywilnego) Luxottica i Essilor umożliwiające wymianę zniszczonych lub uszkodzonych okularów składających się z Opraw okularowych i Soczewek na nowe bez względu na przyczynę ich zniszczenia lub uszkodzenia.
  • Bezwarunkowa Gwarancja Roczna obejmuje wszelkie zniszczenia i uszkodzenia okularów, bez względu na rodzaj i stopień zniszczenia lub uszkodzenia (rysy, złamania, pęknięcie, odbarwienia itp.). Bezwarunkowa Gwarancja Roczna nie obejmuje utraty okularów (zgubienie, kradzież), jak również wymiany Soczewek na soczewki o innej mocy.
  • Na podstawie Bezwarunkowej Gwarancji Rocznej można oczekiwać wymiany zniszczonych lub uszkodzonych okularów na nowe. Na podstawie Bezwarunkowej Gwarancji Rocznej nie można żądać ekwiwalentu pieniężnego w zamian za reklamowane okulary lub zwrotu ceny uiszczonej za zakup okularów. Nowa Oprawa okularowa musi być taka sama, jak oprawa w reklamowanych okularach (ta sama marka, numer modelu, numer koloru). W sytuacji, gdy dany model Oprawy okularowej nie jest już produkowany, konsument może otrzymać inna Oprawę okularową w takiej samej lub niższej cenie, jak reklamowana Oprawa. Nowe Soczewki (za wyjątkiem średnicy) muszą być takie same jak soczewki w reklamowanych okularach (te same moce, ten sam materiał, taka sama konstrukcja i taka sama powłoka).
  • Bezwarunkowa Gwarancja Roczna trwa 12 miesięcy od daty zakupu okularów wskazanej w karcie gwarancyjnej.
  • W celu skorzystania z BGR należy dostarczyć zniszczone lub uszkodzone okulary wraz z oryginałem prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej do Salonu optycznego, w którym zostały zakupione okulary. Nowe okulary zostaną dostarczone nie później niż w ciągu 30 dni liczonych od dnia zwrócenia reklamowanych okularów.
  • Bezwarunkowa Gwarancja Roczna upoważnia do wymiany okularów na nowe jeden raz w okresie trwania Bezwarunkowej Gwarancji Rocznej. Po dokonaniu wymiany okularów na nowe, Bezwarunkowa Gwarancja Roczna wygasa i nowe okulary nie są objęte Bezwarunkową Gwarancją Roczną.
  • Bezwarunkowa Gwarancja Roczna nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza jakichkolwiek uprawnień konsumenckich, w tym praw wynikających z rękojmi za wady sprzedanego towaru, czy też innej gwarancji, którą objęte są okulary. Bezwarunkowa Gwarancja Roczna jest wyłącznie źródłem odpowiedzialności gwarancyjnej (art. 577 kodeksu cywilnego) Luxottica i Essilor, która aktualizuje się w przypadkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
  • W ramach Bezwarunkowej Gwarancji Rocznej wymiana opraw i soczewek wraz z ich montażem jest dokonywana nieodpłatnie.

 

 1. Postanowienia końcowe
  • Wszelką korespondencję związaną z Promocją, w tym reklamacje związane z Promocją, należy kierować na adres Salonu optycznego.
  • Dodatkowe informacje związane z Promocją można uzyskać w Salonie optycznym.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl